Tarama Kategorisi

Hz.İmam Hasan (a.s)

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü)

Yevmu’l-Hedm (Tahrip Günü) (Arapça:یَومُ الهَدم); Baki kabristanının tahribinin yıl dönümüdür. Hicri kameri 1344 yılı,Şevval ayının sekizinci günü Vahhabiler tarafından gerçekleşen bu elem hadise sonucunda, Baki imamlarının(a.s) kabri ve…

Baki Mezarlığı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Kum İlim Havzası Üstatlarından Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Garevi Baki Mezarlığının tahrip edilme yıl dönümü olan 8 şevval hadisesinin yıl dönümü münasebetiyle shafaq  haber ajansına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayetullah Garevi…

Baki İmamlarının Türbesinin Tahribi

Baki imamları (Arapça: ‎أئمة البقيع); kabirleri Medine’nin Baki kabristanlığında bulunan Şiaların dört İmamıdır. Şii hacı ve ziyaretçiler bu kabristanlıkta onların ziyaretlerine özel bir ilgi göstermektedirler. Kabirleri Cennetü’l Baki’de…

İmam Hasan’ın (a.s) Doğum Günü

Cennet Gençlerinin Efendisi, Ehlibeyt İmamlarının ikincisi Hz. Hasan (as) Mübarek Doğum Yıldönümünde ülkemizde , İslam dünyasının dört bir yanında Ve Şehrimizde de anılacaktırr. Bu Münasebetle Yarın Akşam İftar'da Merkez Ehlibeyt Işıklı…

İmam Hasan’la İmam Hüseyin’in Yarışı

Bir gün İmam Hasan"la İmam Hüseyin (a.s) henüz küçük yaşta iken yazı yazıyorlardı. İmam Hasan (a.s) kardeşi Hüseyin (a.s)"a: Benim yazım senin yazından daha iyidir.  dedi. İmam Hüseyin: Hayır! Benim yazım daha iyidir. dedi. Bu yüzden…

İmam Hasan (a.s) Ve İmamet Sorumluluğu

Kûfe'nin en kötü şartlar altında varlığını sürdürdüğü bir zamanda Emir-ül Müminin (a.s.) şehid edildi. Kûfeliler Camel savaşında eskiden beri rekabette bulundukları Basralılara karşı zafere ulaştılarsa da çok geçmeden, Sıffin savaşında …

İmam Hasan (a.s) ın Hayatından Dersler

Uyanık Hizmetçi Bir gün İmam Hasan (a.s)’ın hizmetçisi, cezalandırılmayı hakkeden bir suç işler. İmam (a.s) onun tembih edilmesini emreder. Bu arada uyanık hizmetçi: Ey mevlam! Allah, “Ve’l kazimin’el ğayz” (öfkelerini yenenler) buyurur”…

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 1

Sefer ayının 28. günü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -saa- vefat günü olmakla birlikte bu azimuşşan Peygamberin Ehl-i Beyt' inden İmam Hasan -as-' ın da şehadet yıldönümüdür. Dünya müslümanları bu günde taziye ve matem merasimi…

Keramet Ve Sabır Abidesi İmam Hasan (a.s.) 2

Nitekim Muaviye liderliğindeki Şam ordusu karısında teslim olan bu komutanlar ve kandırılmış kimseler hakkında İmam Hasan -as- şöyle buyurdu: "Sizler kin ve nefret üzerine hareket edip, birlik ve dayanışmanızı bozdunuz. Sizler bugün…

İmam Hasan (as) ’ın Faziletleri ve Siresi (1)

İmam Hasan (a.s)’ın Makamı Resulullah ( s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de İmamdırlar.” Resulullah ( s.a.a) buyurmuştur ki: “Hasan ve Hüseyin, benden ve babalarından sonra yeryüzü…

İmam Hasan (as) ’ın Faziletleri ve Siresi (2)

İmam Hasan (a.s)’ın Haccı İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Hasan bin Ali (a.s) yaya olarak yirmi beş defa hacca gitti; iki defa malının yarısını Allah yolunda bağışladı.” İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) da buyurmuştur ki:…

İmam Hasan (a.s)’dan Hikmet ve Öğüt

İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar    İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet…

İmam Hasan’ın Barışı

Tarihî gerçekleri çarpıtanlar, İmam Hasan b. Ali"nin (a.s) parlak simasını, yüzeysel düşünen insanların ve -doğulu veya batılı- araştırmaksızın hüküm verenlerin gözünde yetersiz bir kişilik, kadın düşkünü, hilâfeti dünya malına satan bir…

Hz.Hasan ve Hz.Hüseyinden (a.s) Öğütler

En iyi göz hayrı görbilendir.En iyi kulak kusurları hatırlayıp duyabilendir.En iyi kalp şüphelerden temiz olandır.En iyi zenginlik kanaattır. En zayıf insan nimetlere şükretmeyendir.Ahiret yolculuğuna hazırlan ve ölüm yetişmeden…

Şehadetinin yıldönümünde İmam Hasan (a.s)

Sahi, İmam Hasan hakkında neler biliyoruz, onu ne kadar tanıyoruz? Mezar taşı neden yok? Resulullah Efendimizin(s.a.s) ilk torunu ve mübarek Ehl-i Beyt’inin(a.s) 2. İmamı olan İmam Hasan(a.s) yedi yaşına kadar Allah Resulü'nün kucağında…

İmam Hasan (a.s) nın Doğumu Mübarek Olsun

İmam Hasan hazretleri hicretin 3. yılında dünyaya geldi ve 7 yaşına kadar aziz ceddi Hz. Muhammed Mustafa sav.in kucağında büyüdü ve eğitimin ilahi vahyin indiği bir merkezde bizzat bu dinin yüce peygamberinden aldı. Bizzat Resulullah…

İmam Müçteba Hasan Bin Ali (a.s)

O yüce insanın adı “Hasan”’dır. Bu isim, Alim olan Allah tarafından kendilerine seçilmiştir. İmam Seccad’dan yapılan bir rivayete göre; Hz. Mücteba dünyaya geldiği vakit Cebrail, Peygamber’in yanına gelerek Allah’tan şunu getirdi: “Emir’ul…

İmam Hasan (as)’ın Mazlumiyeti

İmam Hasan (as), babasının şehit edilişinden sonra değişen siyasi dengelerin farkındaydı. Babasının beş yıllık savaşlarla geçen hilafeti döneminde, bir çok çıkarcı ve dindar görünümlü fasıkların temizlenmiş olmasına karşın kendisini…