Tarama Kategorisi

Caferilik

Sakife Olayının Mahiyeti/Şeyh Abbas Kummi

1-Çoğunluk, Resulullah’ın (s.a.a) Cenaze Merasimine Katılmadı! Ehlisünnet’in meşhur âlimi İbni Abdülbirr “İsti’ab” adlı eserinde şöyle der: Peygamberin (s.a.a) vefat ettiği gün, Beni Saide Sakife’sinde Ebubekir’e biat edildi. Ancak…

Şia ve Sahabe (7)

Cevap olarak şunları söylemek mümkündür; İlk etapta ve bakışta, sünneti sahabeden almanın vacipliğine dair elde hiçbir kanıt ve delil mevcut değildir. Çünkü Peygamberden sonra sahabeler kendi aralarında ihtilaf ettiler. Bu ihtilaf…

Sakife’nin Ağıtı…/Şeyh Abbas Kummi

Hakikaten Allah Resulü’nün... Alim Ubeydullah Esedabadi şöyle nakleder: Nabika-i Cu’di  evinden dışarı çıktı ve Resullah’ın (s.a.a) vefatından sonra insanların içinde bulundukları durumu sordu. İmran b. Hasin Sakife toplantısı hakkında…

Kötü Ahlaklılık kabir Azabına neden olur

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Sa’d bin Muaz’ın ölüm haberini Resulullah (s.a.a)’e verdiklerinde, Hazret kalkıp ashabıyla birlikte onun evine gittiler.  Resulullah’ın emri ile Sa’d’a gusül verdiler. Gusül ve kefenleme…

Yabis Vadisinden Ne Geçti ?

Ebu Besir diyor ki, Hz. Sadık (a.s)’a; “Adiyat suresindeki geçen Yabis (Kumsal çöl) Vadisinin macerası ve Hicri 8. Yılda (o mekanda) İslam ordusunun kahramanlıklarıyla ilgili olayın hakikati nedir? dediğimde İmam Sadık (a.s) şöyle…

Şaşırılacak Tebessüm

Peygamber (s.a.a)’in durumu çok ağırlaşmıştı, başını Hz. Ali’nin dizine koydu ve bayıldı. Peygamber (s.a.a)’in durumu çok ağırlaşmıştı, başını Hz. Ali’nin dizine koydu ve bayıldı. Fatime (a.s) babasının nâzenin yüzüne bakıyor, göz yaşı…

Cehennemden Bir Haber!

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Hz. İsa (a.s) havarileriyle (ashabıyla) seyahat ediyordu, halkı yol ve evlerinde ölen bir köye yetiştiler.  Hz. İsa, köy halkının bu durumunu görünce şöyle dedi: “Bunlar, kendi…

İmam Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 1

S. 1- İmam Sadık (a.s)’ın isim ve künyesi nedir? C. 1- İsmi Cafer, künyesi ise Ebu Abdullah’tır. S. 2- İmam Sadık (a.s)’ın baba ve annesinin isimleri nedir? C. 2- Babasının adı İmam Muhammed Bakır (a.s), Anne adı ise…

İmam Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 2

Çok zor şartlar altında İmam Sadık(a.s) İslami maarifi yeniden diriltmeye koyuldu ve büyük bir ilmi mektep kurdu.  Bu İlmi mektebin mahsul ve neticesi, çeşitli dallarda eğitim gören dört bin mütehassıs öğrenci idi. Bunlar, o günün…

İmam Cafer(a.s)in Sufilerle sohbeti

 Süfyan-ı Sevri , İmam-ı Sadık (a.s)’a geldi; İmamı, yumurtanın akıyla kabuğu arasındaki ince bir zar gibi, çok latif, beyaz bir elbise giymiş olarak gördü. İtiraz kastiyle “Bu elbise sana uygun değildir. Dünyanın süslerine bulaşmaman…

İmam Sadık (as)’ın Münazaraları

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık (a.s) bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî-…

İmam Sadık (a.s)’ ın Vali’ye Mektubu

Rey ahalisinden (halkından) olan bir şahıs şöyle diyor: Yahya bin Halid, bir kimseyi bize vali tayin etti. Bir miktar maliyet (vergi) borçlu idim, sürekli benden istiyorlardı. Ama ben onu ödemekten mazurdum. Çünkü benden…

İmam Cafer (a.s)’in Şehadeti

İmam Sadık (a.s.) sevgili dedesi İmam Zeyne"ül Abidin (a.s.)"ın  hayatta bulunduğu dönemlerde dünyaya geldi; ve geceleri aziz sevgili dedesi ve  ninesinin Kur"an tilaveti, duaları ve münacatlarına şahit olarak yetişti. Kimlik bilgisiAdı…

İmam Cafer Sadık (a.s) tan İnciler

1-Cenneti istedim, onu cömertlikte buldum. 2-Afiyet ve esenliği istedim, onu (nefsi terbiye etmek için) inzivada buldum.    3-Amel terazisinin ağır olmasını istedim, onu “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.a) O’nun elçisidir”…

Salmani Farisi ve İbadet

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Bir gün Resulullah (s.a.a) ashabına; “Hanginiz bütün günleri oruç tutuyorsunuz!” diye sordu. Selman; “Ben ya Resulellah” dedi. Resulullah (s.a.a); “Hanginiz (her zaman için) geceyi ibadetle…

Sünni ve Şia Nezdinde Sünnet-i Nebevi

Sünnet-i Nebevı ResuluIlah (s.a.a)'in dediği, yaptığı ve açıkladığı şeylere denir. Sünnet-i Nebevi müslümanlar nezdinde, hüküm, ibadet ve inançlardan sonra gelen ikinci kaynağı konumundadır. Ehl-i Sünnet Sünnet-i Nebeviye,…

Tuzsuz Ekmek İnfak Etmek

Yağmurlu bir gece İmam Sadık (a.s) gecenin karanlığından istifade ederek tek başına evden dışarı çıkıp “Zılle-i Beni Saide”* tarafına yola koyuldu.  Mualla bin Huneys, İmam (a.s)’ı bu karanlık gecede yalnız bırakmamak için az bir…

Kalbimizin Duası…

Allah'ım Bana bir insanın elinden tutmadan önce, kalbinden tutmanın sırlarını öğret, Ya Rabbi! Allah’ım!Okuma, öğrenme, öğrendiklerimizi uygulama aşkımızı ,salgın ve saygın bir hastalığa dönüştür, Ya Rabbi! Allah’ım!…