Büyük Günahlar Nelerdir?

0
Soru: Lütfen Kebire (büyük) ve sağire (küçük) günahların tarifi ve neler olduğu hususunda bilgi verir misiniz?

  BismillahirrahmanirrahimCevap: Kebire günahlar yapıldığı takdirde Kur’an ve sünnette azap vaadi verilen günahlardır. Küçük günahlar ise açık bir şekilde azap vaadi verilmeyen günahlardır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki küçük günahlar da tekrar edildiğinde büyük günah konumu kazanır.

Burada Merhum Ayetullah Destgayb’ın kitabında verilen büyük günahların listesini de size takdim ediyoruz.

1- Allah’a şirk koşmak ve Riya

2- Kalben Allah’tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını

zannetmek.

3- Amelen Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah’a kötü zanda bulunmak.

4- Allah’ın mekrinden azap ve gazabından kendini emniyette görmek.

5- Haksız yere adam öldürmek

6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek

7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.

8- Yetim malı yemek

9- Faiz yemek

10- Zina yapmak

11- Livata yapmak

12- Yalan yere birisine zina suçu atmak

13- Şarap içmek

14- Kumar oynamak

15- Günah olan şeylerle eğlenmek

16- Haram müzik dinlemek veya söylemek

17- Yalan söylemek

18- Yalan yere and içmek

19- Yalan yere şahitlik yapmak

20- Hak yere şehadet vermekten kaçınmak

21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak

22- Emanete hıyanet etmek

23- Hırsızlık yapmak

24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek

25- Haram yemek

26- İslam’ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek

27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek

28- İmkanı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek

29- Sihir yapmak

30- İsraf etmek

31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak

32- Müslümanlarla savaşmak

33- Mundar kan ve domuz eti yemek

34- Bilerek namazı terk etmek

35- Zekat ve humus vermemek

36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek

37- Farzlardan birisini terk etmek

38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak

39- Gıybet etmek

40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek

41- Müslümanlara hile yapmak

42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak

43- Haset etmek, kıskanmak

44- Bir mümine düşmanlık etmek

45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)

46- Söz taşımak

47- Fehşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.

48- İstimna yapmak (mastürbasyon)

49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde olan bir şeyin onda olmamasını iddia etmek

50- Haksız yere bir hüküm vermek

51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak

52- İnsanları Allah yolundan alı koymak

53- Nimete nankörlük yapmak ve naşükür düşmek

54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları birbirlerine düşürmek

55- Kafirlere silah satmak

56- Bühtan etmek, yani yalan yere birisine bir kötülüğü isnad etmek

57- Kur’an a saygısızlık yapmak

58- Ka’beye saygısızlık yapmak

59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak

60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak

61- Kerbela’dan alınan Hz. Hüseyin’in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.

    BÜYÜK GÜNAH OLMASI MUHTEMEL OLAN GÜNAHLAR

Buraya kadar büyük günah oldukları kesin olan günahların fihristini verdik. Şimdi günah oldukları kesin olan, aynı zamanda büyük günah olmaları muhtemel olan günahların fihristini vereceğiz.

1- Necis olmuş bir şeyi yemek veya içmek

2- İyiyi kötüden ayırt edebilen birisinin gördüğü yerde avret yerini açmak (karı-koca müstesna).

3- Başka birisinin avret yerine bakmak (yine karı-koca müstesna)

4- Kıbleyi arkaya veya öne alarak ihtiyaç gidermek.

5- Hayızlı, nifaslı veya cenabetli bir şekilde camide durmak.

6- Erkeklerin halis ipekten elbise giymeleri ve altın takmaları.

7- Kadının kendisini erkeğe benzetmesi ve erkeğin kendisini kadına benzetmesi.

8- Başka kişilere şehvet gözüyle bakmak (karı-koca müstesna)

9- Başkasının izni olmadan mektubunu okumak.

10- İzni olmadan başkasının evinin içindeki mahrem yerlere (genellikle bakılmasını istemediği yerlere) bakmak.

11- Saptırıcı kitap ve yayınları okumak, onlarla meşgul olmak.

12- Canlı varlıkların heykelini yapmak.

13- Namahrem birisinin bedenine dokunmak

14- Zalim birisini övmek, hatta övgüyü hak etmeyen birisini övmek medh etmek veya kınamayı hak etmeyen birisini kınamak.

15- Altın ve gümüşten olan kapları kullanmak

16- İtinasızlık yüzünden cemaatle namaz kılmamak.

Kısacası ilmihallerde zikredilen bütün farz olan şeyleri öğrenip de yerine getirmek ve haram olan şeyleri öğrenip terk etmek gerekir ve ihmal etmek caiz değildir ve insan Allah katında sorumlu olur.