ÂYAT NAMAZIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

0

Bu akşam saat 8:23 de ay tutulması başlayacak ve tam tutulma 9:20 gerçekleşecektir.
bu nedenle ay tutulmasını gören her kese Ayat Namazı kılmak farzdır.
âyat namazı bir kaç şeyden dolayı farz olur:
1) Güneş tutulması.
2) Ay tutulması,kısmen olup hiç kimse korkmasa bile.
3) Deprem farz ihtiyat gereği,kimse korkmasa bile.
4) Gök gürültüsü,şimşek çakması,kara ve kızıl rüzgârların esmesi ve benzeri semavi alametlerde, halkın genelinin korkuya düştüğü takdirde;
aynı şekilde toprak kayması,çığ düşmesi gibi yer hadiselerinde,halkı genelinin korkmasına neden olursa,ihtiyat gereği âyat namazı kılınması Sünnettir.
– Âyat namazını gerektiren birden fazla olay gerçekleşirse,onların her birisi için bir âyat namazı kılınmalıdır.
Meselâ,hem güneş tutulur,hem de deprem olursa,iki âyat namazı kılınmalıdır.
– Âyat namazını gerektiren şeyler hangi şehirde meydana gelir ve hissedilirse,sadece oranın halkı âyat namazı kılmalıdır;başka yerlerin halkına farz olmaz.

Aynı şekilde tutulma süreleri fazla olur,fakat insan bir rekât veya daha az kılabilecek müddet kalıncaya kadar geciktirirse hüküm aynıdır.
– Deprem,yıldırım,şimşek ve benzerleri meydana geldiği zaman,ihtiyat etmek istiyorsa, yeteri kadar vakit varsa âyat namazını hemen kılmaya gerek yoktur.
Aksi halde deprem gibi durumlarda,halkın nazarında geciktirme sayılmayacak şekilde namazı hemen kılmalıdır.
– Ay veya güneş açıldıktan sonra hepsinin tutulduğu anlaşılırsa,âyat namazı kaza edilmelidir.
Fakat bir miktarının tutulmuş olduğu anlaşılırsa, kaza edilmesi farz değildir.
– Ayın veya güneşin tutulduğunu söyleyen bir grup insanın sözünden insan yakine ermez ve âyat namazı kılmaz; ancak daha sonra doğru söyledikleri anlaşılırsa, ay veya güneşin tamamı tutulmuşsa, âyat namazını kılmalıdır. Bir miktarı tutulmuşsa kazası farz değildir. Yine adil oldukları belli olmayan iki kişi, ay veya güneşin tutulduğunu söyler; ancak sonradan adil oldukları anlaşılırsa, hüküm aynıdır.
– İnsan ilmi kurallara dayanarak güneş veya ayın tutulma vaktini bilen kimselerin sözüyle güneş ve ayın tutulduğuna kanaat getirirse âyat namazını kılmalıdır. Yine filan vakit güneş veya ay tutulacak ve şu kadar zaman sürecek deseler ve insan da onların sözüne güvenirse, onların sözüne göre amel etmelidir.
– Kılınan âyat namazının batıl olduğu anlaşılırsa, ikinci kez kılınmalıdır; vakit geçmişse, kaza edilmelidir.
– Kadın hayız veya nifas hâlindeyken güneş veya ay tutulur veya deprem olursa üzerine âyat namazı farz olmaz; kazası da yoktur.

Âyat Namazının Kılınış Şekli

Âyat namazı iki rekâttır ve her rekâtında beş rükû vardır.
Kılınma şekli şöyledir:
Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve bir Fatiha ve bir sure tam olarak okunur.
Rükûya gidilir ve rükûdan kalkılır.
Yine bir Fatiha ve bir sure okunarak tekrar rükûya gidilir; bu iş beş defa tekrarlanır, beşinci rükûdan doğrulduktan sonra iki secde yapılır, ayağa kalkılıp ikinci rekât da birinci rekât gibi kılınır; teşehhüt okunup selâm verilir.