Anne-Babaya ve Akrabalara İyilik

0

Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Kim yüce Allah’ın, ölüm sarhoşluğunu kendisi için kolaylaştırmasını istiyorsa, kendi akrabalarına, anne ve babasına iyilik ve ihsanda bulunsun. Kim böyle yaparsa Allah Tealâ, ölüm zorluklarını onun için kolaylaştırır ve hayatında asla fakir olmaz.”

Nakledildiğine göre Resulullah (s.a.a) vefat etmek üzere olan bir gencin yanına gelip, ona; “La ilâhe illellah söyle.” diye buyurdu. Fakat gencin dili tutuldu ve söyleyemedi. Hazret ne kadar tekrarladıysa da o bir türlü bunu söyleyemedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) gencin başı ucunda duran kadına, “Bu gencin annesi var mıdır?” diye sordu?[1]

Kadın; “Evet, ben onun annesiyim.” dedi.

Resulullah (s.a.a); “Sen ona karşı öfkeli misin?” dedi. Kadın; “Evet, altı yıldır ki, onunla konuşmamışım.” dedi.

Resulullah (s.a.a); “Ondan razı ol.” dedi.

Bunun üzerine kadın; “Senin razı olmanla yüce Allah ondan razı ve hoşnut olsun.” dedi.

Kadının, oğlundan razı olduğunu gösteren bu sözü söylemesiyle gencin dili açıldı.

Resulullah (s.a.a) ona, “La ilâhe illellah söyle.” diye buyurdu. Genç de, “La ilâhe illellah” dedi.

Ardından Resulullah (s.a.a) gence, “Ne görüyorsun?” diye sordu. Genç, “Siyah kıyafetli, kirli, kötü kokulu ve çirkin elbiseli bir adamın benim yanıma gelip boğazımdan tuttuğunu görüyorum.” dedi.

Resulullah (s.a.a) gence, şu sözleri demesini istedi: “Ya men yegbel’ul-yesîr ve ye’fû an’il-kesîr, igbel minni’l-yesîr ve’fu enni’l-kesîr. İnneke ent’el-gafûr’ur-rahîm.” [2]

Genç bu sözleri tekrarladıktan sonra, Resulullah (s.a.a) ona; “Bak, şimdi ne görüyorsun?” diye sordu. “Beyaz ve güzel yüzlü, güzel kokulu ve temiz elbiseli birisi benim yanıma geldi, o siyah adam sırtını dönüp gitmek üzere.” dedi.

Resulullah (s.a.a) aynı cümleleri tekrarlamasını istedi; o da tekrarladı. Sonra Resulullah (s.a.a); “Şimdi ne görüyorsun?” diye sordu. O da; “Artık siyah adamı görmüyorum, o beyaz yüzlü kişi benim yanımdadır.” dedi ve vefat etti.[3]

Yazar der ki: Ey Azizim! Bu hadis hakkında iyice düşün, anneye karşı gelmenin kötü sonuçlarına ve bıraktığı etkilere bir bak! Bu genç, ashaptan olmasına ve rahmet Peygamberinin onun ziyaretine gelerek şahadet kelimesini (La ilâhe illellah) ona telkin etmesine rağmen, o kelimeyi söyleyemedi. Ama annesi ondan razı olur olmaz dili açılıp o kelimeyi söyleyebildi.

————————————————–

[1]-Bihar’ul-Envar, c.74, s.66

[2]- Anlamı: Ey az ibadet ve ameli kabul eden ve çok günahtan geçen! Benden az itaatimi kabul et ve çok günahlarımı bağışla. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve merhametlisin.

[3]-Müstedrek’ül-Vesail, c.1, s.92, bap: 29, h: 1