Allah’ın ümmetimde sevmediği şeyler

0
“Ya Ali, Allah (azze ve celle) ümmetim için (şu şeyleri) sevmez: Namazda âbes işle meşgul olmayı  (kendi saçsakalı vb. şeylerle oynamayı), sadaka  verince minnet etmeyi, cünüb halinde câmilere girmeyi
Bu iş harâmdır.) mezarlıkta gülmeyi, evleri müşrif (birbirlerini görebilecek) bir şekilde  yapmayı, doğacak çocukların körlüğüne yol açacağı için, cinsel ilişki sırasında kadınların cinsel organına bakmayı, çocuğun lâl olmasına neden olacağı için, cinsel ilişki sırasında konuşmayı, insanı rızıktan mahrum edeceğinden dolâyı, akşam ve yatsı namazı arasında uyumayı, açık bir yerde peştemal takmaksızın gusletmeyi, içinde melek bulunduğu için peştemal takmadan nehirlere girmeyi, yine peştemal takmadan hamama girmeyi, sabah namazında ezân ile kâmet arasında konuşmayı, deniz dalgalı olduğunda gemiye binmeyi, etrafı taşla örülü olmayan bir ev üzerinde uyumayı, (Diğer bir hadiste de Resul-i Ekrem (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Her kim etrafı örülü olmayan bir ev üzerinde uyur ve bir kazaya uğrarsa mesuliyet  ancak  kendi  üzerinedir),  yine  insanın evde  yalnız  başına uyumasını, karısıyla hâizken cinsel ilişkide bulunmasını; (bu iş haramdır) böyle yapar ve çocuk abraş ve cüzam hastalığına yakalanmış olarak doğarsa, kendisinden başkasını kınamasın; cüzamlı birisiyle arada  yarım metre kadar mesafe olmaksızın konuşmayı, (Bir hadiste de bu hususta yine şöyle buyurmuştur: “Arslandan kaçarcasına cüzamlı kimseden kaç.”) cünüp olup da gusletmeden âilesiyle yeniden ilişkide bulunmayı; birisi böyle yapar da çocuğu deli olarak dünyaya gelirse, kendisinden başkasını kınamamalıdır; akar nehrin kenarına bevletmeyi; hurma ağacı veyahut her türlü meyve veren ağacın altına pislik yapmayı;…ve karanlık eve ışıksız girmeyi.”Mekarim-ül Ahlak, s.433 ila 445″ten nakledilmiştir