Ali bendendir

0
Sahih senetlerle nakledilen Bureyde’nin hadisinde Hz. Resulullah’ın aynı tabiri kullandığını görmekteyiz.
 Ahmet bin Hanbel Müsned’inin 21934 numaralı hadisinde şöyle yazıyor: “Bureyde dedi ki: “Resulullah (s.a.a) Yemen’e iki birlik gönderdi, birinin başına Ali bin Ebu Talib’i diğerine ise Halid bin Velid’i tayin etti ve onlara dedi ki: “Eğer birleşirseniz kumanda Ali’nindir ve eğer tekrar ayrılırsanız, yine her biriniz kendi birliğinin kumandanıdır.”       Bureyde der ki: “Yolumuza devam ederken önümüze Yemen halkından “Zübeyde oğulları” çıktı. Onlarla savaştık, onlara zafer kazanıp bizimle savaşanları katlettikten sonra, esir alınan kadınlardan Ali kendine birini seçti. Bunun üzerine Halid, benimle Peygamber (s.a.a)’e olayı bildiren bir mektup gönderdi.

Ben Peygamber’in huzuruna varıp mektubu verdim ve Hazret mektubu okutunca, yüzünden çok sinirlenmiş olduğunu gördüm.

Ben: “Ey Resulullah! Ben sana sığınırım. Beni bir adamın emrine verdin ve onun sözünü dinlememi emrettin. Ben de görevimi yerine getirdim” dedim.

Bunun üzerine, Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu:”Ali’nin aleyhinde bulunma. O bendendir, ben de ondanım ve o benden sonra sizin velinizdir. O bendendir, ben de ondanım. O benden sonra sizin velinizdir.”