Aile Kurma

0
Cinsel içgüdü insanın diğer içgüdüleri gibi, Allah Teala’nın, insan yapısında yarattığı fıtrattır.
Açıktır ki, tek meşru ve yasal yol olan evlenme vasıtasıyla bu içgüdüye olumlu cevap verilmezse, çaresiz meşru ve yasal olmayan yollara baş vurulacak veyahut da insan vücudunda yaratılan bu güç bastırılacaktır. Her iki durumda da birtakım dinî, ahlakî, sosyal ve sağlık sorunları birlikte gelecektir.Bu yüzden İslam, bu hayati meseleye büyük bir önem vermiştir. Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“En kötü ve alçak ölüleriniz, bekâr olarak ölenlerinizdir.” [1]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

“Evli birinin kıldığı iki rekat namaz, bekârın kıldığı yetmiş rekat namazdan daha üstündür.”[2]

Yine Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Evlenen kimse, dininin yarısını korumuş sayılır.”[3]

Allah, beni ruhbanlık (toplumdan ayrılıp uzlet köşesine çekilmek) emri ile göndermemiştir; beni denge ve itidal üzere kurulu kolay bir dinle göndermiştir; oruç tutar, namaz kılar, aileme de dokunurum. Beni seven kimse, benim sünnetime (gidişatıma) uymalıdır; evlenmek de benim sünnetimdendir.”[4]

Evlenme vasıtasıyla aile ocağı oluşur ve bu vesileyle hayatı tatlılaştıran sevgi ve muhabbet belirir.

Kur’an-ı Mecid bu hususta şöyle buyurmaktadır.

“Kendilerine ısınmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet bırakması, O’nün ayetlerindendir.”[5]

Ancak dikkat etmek gerekir ki evlenme, sadece cinsel duyguyu doyurmak için olmamalı, daha çok sâlih ve faydalı bir neslin meydana gelmesini ve böylece hak ve hakikat izcilerinin çoğalmasını amaçlamalıdır.

Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) buyuruyor ki:

“Evlenin, çocuk yapın sayınız çoğalsın. Çünkü kıyamet günü ben sizinle – hatta düşük çocuklarınızla bile -övüneceğim.”[6]

“Müminin eş edinmesine engel olan şey nedir?! (Niçin evlenmiyor?!) Umulur ki Allah ona bir evlat verir de yeryüzünde bir “la ilahe illellah” diyen çoğalır.”[7]

Birçok insanlar, birtakım vehim ve maddi endişeler sonucu bu hayati ise yanaşmamaktadırlar. Özellikle de mali yönden sıkıntıya düşeceklerinden korkarak evlenmemektedir. Bu gibi insanlara: “Mali durum, evlenmeye engel olmamalıdır” demeliyiz. Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyorlar:

“Fakirlik korkusundan evlenmeyi terkeden kimse, Allah’a karşı kötü zanda bulunmuştur. Çünkü Allah (azze ve celle) buyuruyor ki: “Eğer fakir iseler, Allah kendi fazlından onları zengin eder.”[8]

İslam, iki kişinin evlenmesi yolunda çalışan, bu işin ön hazırlıklarını yapan kimseleri de büyük bir hizmet yaptıkları için övmektedir. İmam Cafer’üs Sadık (as) şöyle buyuruyor:

“Her kim bir bekarı evlendirirse, Allah’ın Kıyamet gününde ona bakacağı kimselerden olur.”[9]

————————————————————-

[1] – Vesaü’üş-Şia, c.3, s.3

[2]- Vesail’üş-Şia, c.3, s.2

[3] – Sefinet’ül-Bihar, c. l, s.561.

[4] – Vesail’üş-Şia, c. 3, s. 14.

[5] – Rum suresi, 21. ayet.

[6] – Sefinet’ül-Bihar, c.1, s.561.

[7] – Vesaü’üş-Şia, c.3, s.2.

[8]- Vesail’üş-Şia, c. 4, s. 5.

[9] -Müstedrek Sefinet’ül-Bihar, c.4, s.339