Abdest

0

1-Soru:

Abdestte farz olan şeyler nelerdir?

Cevap:

Abdestte yüzü ve elleri yıkamak, başın ön kısmını ve ayakların üzerini meshetmek farzdır.
2-Soru:

Çorap ve ayakkabının üzerine meshetmek caiz midir?
Cevap:

Çorap ve ayakkabı üzerinden meshetmek batıldır; ama şiddetli soğuk, hırsız ve yırtıcı havyan tehlikesi ve benzeri şeyler nedeniyle ayakkabı ve çorabını çıkaramazsa çorap ve ayakkabısının üzerinden meshetmeli ve teyemmüm de almalıdır.
3-Soru:

Ayağın üzeri necis olursa ne yapmamız gerekir?
Cevap:

Ayağın üzeri necis olur ve mesh için yıkanamazsa, teyemmüm edilmelidir.
4-Soru:

İrtiması abdest ne demektir?
Cevap:

İrtimasî abdest insanın, yüzünü ve ellerini abdest niyetiyle suya daldırmasına denir.
5-Soru:

İrtiması abdestte elin ıslaklığıyla meshetmenin hükmü nedir?
Cevap:

İhtiyata aykırı olmasına rağmen zahiren irtimasi olarak yıkanan elin ıslaklığıyla meshetmenin de bir sakıncası yoktur.
6-Soru:

İrtiması abdestte yüz ve eller nasıl yıkanmalıdır?
Cevap: İ

rtimasî abdestte yüz ve ellerin yukarıdan aşağı yıkanması gerekir. O hâlde yüz ve elleri suya daldırırken abdeste niyet ederse, yüzü alın tarafından ve elleri dirsek tarafından suya daldırmalıdır.
7-Soru:

Abdestte azaların bazısını irtiması ve bazısını da gayri irtiması olarak yıkayabilir miyiz?
Cevap:

Abdestte, azaların bazısını irtimasî ve bazısını da gayri irtimasî olarak yıkamanın sakıncası yoktur.
8-Soru:

Namazdan sonra, abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşersem ne yapmam gerekir?
Cevap:

Bir kimse namazdan sonra, abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşerse namazı sahihtir; ama sonraki namazlar için abdest alması gerekir.
9-Soru:

İnsan namazdayken abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşerse ne yapması gerekir?
Cevap:

Namazdayken abdest alıp almadığı hususunda şüpheye düşerse, vacip ihtiyata göre; abdest alıp namazı baştan kılmalıdır.
10-Soru:

Namazdan sonra abdesti namazdan önce mi yoksa sonra mı bozulduğu konusunda şüpheye düştüm. Namazım sahih midir?
Cevap:

Namazdan sonra, abdestinizin namazdan önce mi, yoksa sonra mı bozulduğu konusunda şüpheye düşerseniz, kıldığı namaz sahihtir.

11-Soru:

Cebire abdesti ne demektir?
Cevap:

Kırık ve yaralara sarılan şeylere, yara ve benzeri şeyler üzerine konulan ilaçlara, “cebire” denir. Bu durumda alınan abdeste cebire abdesti denir.