Tag: , ,

86232

“Şia’ya Tavır Koyanlara Soruyorum,İşbirliği Yaptığınız İsrail ve Amerika Sünni midir?”

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Uluslararası Öğrenci ve Gençlik Hareketleri’nin birlikte organize ettiği ‘Kudüs’ü Birlikte...

imam-muhammed-taki-imam-cevad-2

İmam Cevad ve Şiaları

İslam ülkesinin her yerinde İmami Şialar yaşamaktaydı. Onların büyük bir bölümü Bağdat, Medain, Sevad-i Irak’da[1], bir grubu da İran’da ve o...

ehlibeyt-şia

Ehlibeyt Şiası

Tek bir cümle ile Şiî, Ehlibeyt mektebinin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği kâmil bir insan demektir. Şiîlik; doğru...

ehlibeyt-fikhi

Şia Fıkhının Kaynakları

Şia, Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’î hükümleri çıkarmak, ortaya koymak için aşağıdaki şu dört temel...

sia-kime-denir

Şia Kime Denir?

İslâm’ın ilk asırlarında ve imamların döneminde, Peygamber Ehlibeyti’nin sevgisini yüreğinde taşıyan veya onların hakkaniyetine ve davetlerinin...

Şia’nın Dini Düşüncesi

1- Dinî Düşüncenin Anlamı Nasıl ki matematik alanında herhangi bir görüşü sonuçlayan, yahut bir matematiksel meseleyi halleden düşünceye matematiksel...

Ehlibeyt Şia’sının Özellikleri

Tek bir cümle ile şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kamil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru...

Şia Neden Hz. Ali’ye Önem Veriyor?

Hamza: Selamun Aleykum. EhliBeyt dostları size bir sorum olacaktı. Niçiin caferilik mezhebi Hz.Ali’ye çok önem veriyor? Ve Hz.Ali’yi diğer halifelerden...

Caferî Mezhebi

1- Caferîler, günümüz Müslümanlarının büyük bir bölümünü oluştururlar. Sayıları yaklaşık olarak Müslümanların dörtte birine tekabül eder....

İslâmî Bilimlerde Şia’nın Rolü

Biz, İslam’î bilimlerin oluşması ve ilerlemesinde Şia’nın önemli bir rol oynadığı inancındayız.  Bazı araştırmacılar İslam’î...

Sünni ve Şia Nezdinde Sünnet-i Nebevi

Sünnet-i Nebevı ResuluIlah (s.a.a)’in dediği, yaptığı ve açıkladığı şeylere denir. Sünnet-i Nebevi müslümanlar nezdinde, hüküm, ibadet ve...

Şia’nın Doğuşu, Başlangıcı Ve Niteliği

Şia’nın başlangıç noktasını Peygamber (s.a.a) efendimizin hayatta bulunduğu dönem olarak bilmek gerekir. Şia, ilk olarak Ehl-i Beyt İmamlarının...

Şia’nın Mesajı

Şia’nın insanlara manevi mesajı bir cümleden fazla değildir. O da şudur: “Allah’ı tanıyınız.” Diğer bir tabirle, “Saadete ve...

Müslüman ve Şia Oldum:

Çünkü 15000 Kilometre Uzaktan Ehl-i Beyt’in Nurunu Gördüm Burada okuyacağınız röportaj hakikat peşinde olan aslen Filistinli olup Şili’de dünyaya gelen...

Ayet ve Hadisler Işığında Şia

Şia’nın Üstünlüğü / Şia’nın Sıfatları (1) / Hz. Ali’ye (a.s) Uymak / Gece Abid Gündüz İse Aslandırlar / Şia’nın Sıfatları (3) / Basiret Gücü...

Şia Tarihinde Siyasi ve Sosyal Değişim

Şia mezhebi, tarihi boyunca mezhebî ve kelamî faaliyet­leri açısından etkili birçok siyasi ve sosyal değişim ge­çir­miştir. Bu dersimizde kısaca bu...

Şia Kelimesinin Anlamı

Şia kelimesi sözlükte iki anlamda kullanılmıştır: a- Birinin diğerine tabi olmadan amel veya akidede uyum ve onayıdır.[1]   Nitekim Kur’an-ı Kerim’de...

Şia’ya Atılan ibni Sebe İftirası

Şia kelimesi İmam Ali (a.s.)’ı seven ve onun söz ve davranışlarını peygamberin (s.a.a)’in söz ve davranışlarının en açık göstergesi bilen kimselere...