Tag: , , , , , ,

caferilik

Caferilik Nedir? Nasıl Doğdu?

Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz....

Caferilik

Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık”ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi (1)

İmam Sadık‘ın (a.s) da diğer Şia İmamları gibi davetinin öncelikli konusu olarak “İmamet”i seçmesi: bu tarihî gerçeğin kanıtı...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık”ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi (3)

Tarihte Tebliğ Ağından Bahsedilmemesinin Sebebi Şöyle bir soruyla karşılaşmak mümkün: Tarihte adı geçen tebliğ ve iletişim şebekesinden hiç...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (as)’ın Sohbet ve Münazaraları

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler”in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (a.s)’ın Toplumsal Mevkisi

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler”in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (a.s)’ın İlmî Mevkisi

İmam Sadık (a.s)”ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî...

İmam Caferi Sadık

İmam Cafer (a.s)in Buyruklarından…

İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şialarına şöyle buyurdu: Ant olsun Allah’a yalnızca sizin amelleriniz kabul edilir. Ant olsun Allah’a ki sadece sizler...

İmam Caferi Sadık

Kötü Ahlaklılık kabir Azabına neden olur

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Sa’d bin Muaz’ın ölüm haberini Resulullah (s.a.a)’e verdiklerinde, Hazret kalkıp ashabıyla birlikte onun evine...

İmam Caferi Sadık

Cehennemden Bir Haber!

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Hz. İsa (a.s) havarileriyle (ashabıyla) seyahat ediyordu, halkı yol ve evlerinde ölen bir köye yetiştiler.  Hz....

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 1

S. 1- İmam Sadık (a.s)’ın isim ve künyesi nedir? C. 1- İsmi Cafer, künyesi ise Ebu Abdullah’tır. S. 2- İmam Sadık (a.s)’ın baba ve annesinin isimleri...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (as) Hakkında Soru ve Cevaplar 2

Çok zor şartlar altında İmam Sadık(a.s) İslami maarifi yeniden diriltmeye koyuldu ve büyük bir ilmi mektep kurdu.  Bu İlmi mektebin mahsul ve neticesi,...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (as)’ın Münazaraları

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler”in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık (a.s) bu dönemlerde Emevilerle...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (a.s)’ ın Vali’ye Mektubu

Rey ahalisinden (halkından) olan bir şahıs şöyle diyor: Yahya bin Halid, bir kimseyi bize vali tayin etti. Bir miktar maliyet (vergi) borçlu idim, sürekli benden...

Salmani Farisi ve İbadet

İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: Bir gün Resulullah (s.a.a) ashabına; “Hanginiz bütün günleri oruç tutuyorsunuz!” diye sordu. Selman; “Ben...

İmam Caferi Sadık

Beni Allah’a Yönelt

Allah’ı inkar eden biri olan Abdullah-i Disanî, İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna vararak şöyle dedi: “Beni Rabb’ime doğru yönelt.” dedi. İmam (a.s):...

İmam Caferi Sadık

Yetmiş Helal Dinar İle Ticaret

Bir gün bir genç İmam Sadık (a.s)’ın huzuruna gelip; “Sermayem toktur.” dedi. İmam (a.s); “Doğru ve dürüst ol! Allah Teala rızkı ulaştırır.”...

Hadisin Doğruluğu

1- Resulullah (s.a.a): “Benim hadislerimi Kuran ile ölçün, eğer Kur’an’la bağdaşırsa, o bendendir ve ben söylemişimdir.”   2- Resulullah (s.a.a):...