Tag: , ,

49b8b7a18812d37d8a607817a204c876

İstatistikler Açısından Aşura Vakıası

Aşura vakıası (Arapça: (واقعة عاشوراء (إحصائيات), İmam Hüseyin’in (a.s) hicretin 61. Yılında Muharrem ayının onuncu günü...

İmam Hüseyin

İmam Hüseyin (a.s)’ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

S. 1- İmam Hüseyin (a.s)’ın meşhur lakabı nedir? C. 1- Seyyid’üş- Şüheda. S. 2- İmam Hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir? C. 2- Ebu Abdullah. S. 3- İmam...

Ali Ekber”in Yiğitliği

İmam Hüseyin“in (a.s) vefalı ashabının mukaddes naaşları paramparça olmuş hâlde toprak üstünde yatmaktaydı. Şimdi Ehlibeyt”ten başka kimse...

Kerbelâ’da Fedakârlık

Hem… Aliekber”le ben de diğerleri gibi nicedir susuzluktan kavrulmaktaydık. Göz açıp kapayıncaya kadar Ali”yi Fırat”a ulaştırdım…...

Ali asker’in Susuzluğu

“Kerbelâ’nın Sekkâ”sı, Hz. Ebu’l Fazl-il Abbas’tır. Evet, bu yüce makam ve büyük rütbe “Haşimoğullarının...

Alemdar Abbas’ın Destan ve Şehadeti

İmam Hüseyin (a.s) çok susamıştı. Kardeşi Alemdar Abbas ile birlikte Fırat nehrinin yanına geldi. Ömer b. Sa’d’ın ordusu harekete geçerek onlara...

Hürr b. Yezid

İmam Hüseyin”in (a.s) kafilesi yola koyuldu. Artık Kûfe”ye iki menzil kalmıştı ki, bin atlı askere komuta eden Hürr b. Yezid ortaya çıktı. İmam...

Başarılı Mücadele ve Aşura Kıyamı 1

Hamd, hamdın sahibi Allah”adır. Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa”ya, aline ve Allah yolunda hakkı ile savaşan ashabına salat-u selam olsun. Ayetullah...

Aşura Kıyamının Manevi ve Ahlaki Cilveleri

Bir hareket veya bir hicrete kutsallık kazandıran konu, tertemiz ilahi duygu ve gerekçelerle beraber olmasıdır. Kuran-ı Kerime göre cihad, ancak Allah uğruna...

Başarılı Mücadele ve Aşura Kıyamı 2

Mücadelelerde oldukça önem taşıyan sorunlardan biri, güvenilir ve doğru çalışan bir irtibat mekanizmasının varlığıdır. Bu mekanizmanın çevik, imanlı...

Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

İmam Hüseyin‘in (a.s) kıyamı konusunda incelenmesi gereken meselelerden biri de bu kıyamın mahiyetinin ne olduğudur. Zira tüm doğal yaratık ve olgular...

KERBELA ŞEHİDLERİNE AĞLAMAK

İmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları...

Kerbela’da Peygamberin Atı

Allah’ın selâm ve salatı Resulü’ne (s.a.a) ve onun tertemiz ve pâk Ehlibeyti’ne olsun. İnsanoğlunun yaşam tarihinde birçok önemli dönüm...

Kerbela’dan gelen mektup

Ben Sakine’yim… Bugün Âşurâ günü, burası da Kerbelâ… Öğle vaktinden bir saat geçmiş olmalı… Bilemiyorum… Fakat bize bir ömür...

Hüseynî Kıyamı yaşatan unsurlar

Hüseynî kıyamın, üzerinde durmaya ve hakkında düşünmeye değer çeşitli boyutları vardır. Biz bu boyutlardan bazılarına işaret edeceğiz: Bu büyük...

Hüseyin’in (a.s) şanlı destanıdır Kerbelâ…

Allah”ın selâm ve salatı Resulü”ne (s.a.a) ve onun tertemiz ve pâk Ehlibeyti”ne olsun.  İnsanoğlunun yaşam tarihinde birçok önemli...

FARKLI YÖNLERİYLE HÜSEYNİ KIYAM

Hüseyni kıyamın, üzerinde durmaya ve hakkında düşünmeye değer çeşitli boyutları vardır. Biz bu boyutlardan bazılarına işaret edeceğiz:    Bu büyük...

Hz. Hüseyn’in (a.s) Arefe Duası

Galib Esedi’nin Bişr ve Beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafet’ta- İmam Hüseyin’in (a.s) huzurundaydık;...