Tag: , ,

İmam Caferi Sadık

İmam Cafer’in Faaliyetinin Gizli Kalması ve Nedenleri

İmam Sadık (a.s) hakkında araştırma yapanların karşılaşacakları en esef verici bir noktaya değinmek istiyorum. Şöyle ki: İmam Sadık’ın (a.s) imamet...

Caferilik

Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz. Ali olan...

MİNA’DA

Hacca gitmiş olan halk Mina’da toplanmıştı. İmam Sadık (a.s) ve dostlarından bir grup bir müddet için, bir yerde oturmuş önlerindeki bir miktar üzümü...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık”ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi (2)

Bir başka hadis, Ebu’s Sabah Kinani‘den rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s) bu hadiste kendini ve diğer Şia İmamlarını şöyle tanıtıyor:  ...

İmam Caferi Sadık

Kötü Ahlaklılık kabir Azabına neden olur

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Sa’d bin Muaz’ın ölüm haberini Resulullah (s.a.a)’e verdiklerinde, Hazret kalkıp ashabıyla birlikte onun evine...

İmam Caferi Sadık

Aşura Günü Musibeti

   Hz. İmam Cafer Sadık’ın (a.s) ashabından olan Abdullah ibn-i Fazl şöyle rivayet ediyor: “İmam Cafer Sadık’a (a.s) dedim ki: “Niçin Aşura günü;...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık’tan (a.s) 25 Büyük Hazine

1-Cenneti istedim, onu cömertlikte buldum. 2-Afiyet ve esenliği istedim, onu (nefsi terbiye etmek için) inzivada buldum. 3-Amel terazisinin ağır olmasını istedim,...

İmam Caferi Sadık

İmam Sadık (a.s) Hakkında Nükteler

İmam Sadık (a.s) Hakkında Yanlış İki Yargı / İki Yargının Kaynağı / Doğru Yargı ve İmametin Felsefesi / İmamların İki Ana Hedefi / İmametin...

İmam Caferi Sadık

İmâm Cafer Sâdık (a.s) ve Hacc

İmâm Cafer Sâdık (a.s) bir rivâyete göre Haccın sır ve inceliklerini şöyle beyân etmektedir; 1. Hacca gitmeye niyet ettiğin zaman, hareketten önce kalbini...

İmam Caferi Sadık

Aşura Günü Musibeti

Hz. İmam Cafer Sadık’ın (a.s) ashabından olan Abdullah ibn-i Fazl şöyle rivayet ediyor:    “İmam Cafer Sadık’a (a.s) dedim ki: “Niçin Aşura günü;...

alevilik-ve-caferilik

Alevilik ve Caferilik Üzerine

Caferilik, Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)’ın mezhebine mensup olmak demek olup, Hz. Resulullah (s.a.a)’dan sonra İslam camiasının önderliğinin ilki Hz....

hac

İmâm Cafer Sâdık’a (a.s) Göre Hacc

İmâm Cafer Sâdık (a.s) bir rivâyete göre Haccın sır ve inceliklerini şöyle beyân etmektedir;  İmâm Cafer Sâdık (a.s) bir rivâyete göre Haccın sır ve...

caferilik3

İmam Cafer Sadık’ın Hintli Tabiple Söyleşisi

Rabii Hacib şöyle anlatmaktadır: Bir gün Hintli bir tabip Abbasi Halifesi Mansur’un meclisinde tıp kitabı okuyordu. O sırada İmam Cafer Sadık’ta orada...

imamcafer

İmam Cafer Sadık (a.s)

Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) vefatından sonra halifeler döneminde her ne zaman fıkhi bir mesele halife veya sahabelere zor gelirse İmam Ali’ye (a.s)...

caferilik2

İmam Cafer Sadık’ın (a.s) Bilimsel Münazarası

Bu yazı, Strasbourg İslami Araştırmalar Merkezi tarafından yazılan “İmam Cafer Sadık (a.s) Şia dünyasının düşünen beyni” kitabından alınmıştır....