Kadınların özel soruları

0
Soru: Kadınların özel sorunlarına cevap verecek bir din âlimine ihtiyaçları çoktur.
Bazı soruların özel oluşunu da göz önüne alırsak, bu soruları açıkça din âlimlerine sorabilirler mi? O da bu sorulara açık bir şekilde cevap verebilir mi?
Cevap: Evet, şer’î hükümleri öğrenmek ve öğretmek için, iki taraf için de bu caizdir. Ama iki tarafın da niyetlerinin doğruluğu, iffete riayet etmeleri, çekingen davranmaları, tasrih edilmesi çirkin olan şeyleri açıkça demekten kaçınmaları gerekir.
Örtünmenin miktarı
Soru: Tesettürlü kadınlardan birçoğu çenelerini ve çenelerinin altından bir kısmını açıkta bırakarak boyunlarını örtmekteler. Bu şekilde örtünmeleri caiz midir? Açılması caiz olan yüzün miktarı ne kadardır. Kulaklar da yüzden sayılır mı?
Cevap: Yüz kulakları kapsamaz. Bu yüzden kulakları kapamak vaciptir. Ama başı örterken çene ve çene altının görünmesi caiz olan miktar mütearef olmalıdır. Bu kısım (mütearef miktar) yüzden sayılır.Kız ve erkek karışık okullar
Soru: Müslüman bir bayanın, erkek ve kızların karışık oldukları Batı üniversitelerinde okuması caiz midir? Öte taraftan bu okullar erkek ve kız öğrencilerin davranışlarını da etkilemektedir.
Cevap: İnancını koruyabileceğine, tesettür gibi şer’î farzları yerine getirebileceğine, haram bakış ve dokunuşlardan uzak kalabileceğine, o ortamdaki inhiraf ve değişimden etkilenmeyeceğine güveniyorsa sakıncası yoktur. Aksi takdirde caiz değildir.
Adet halinde Kuran okumak
Soru: Âdet gören bir kadının vacip yedi secde ayetlerinin dışında Kur’an okuması caiz midir? Eğer caiz ise keraheti var mıdır? Bununla sevap alır mı veya sevabı az mı olur?
Cevap: Vacip secdelerin olduğu ayetlerin dışında Kur’an okuması caizdir. Yedi ayetten fazla okumasının mekruh olması da, sevabın az olması anlamındadır.

Açık filimleri seyretmenin hükmü
Açık film ve fotoğraflara lezzet ve şehvet kastı olmasa dahi bakmamak ihtiyaten farzdır.
Kadının evdeki görevi
Kadının yemek yapmak, dikiş dikmek, temizlik, çamaşır yıkamak ve zevk almakla alâkası olmayan diğer ev işlerini üstlenmesi vacip olmamakla birlikte müstehaptır
Genel Kadın Hükümleri

Hayız

 

– Soru: Eğer bir kadın birkaç günü hayız görmüyor zannıyla ibadet eder ve sonra hayız olduğunu anlarsa ne yapmalıdır?

Cevap: Eğer birkaç günü hayız görmüyor zannıyla ibadet eder ve sonra hayız olduğunu anlarsa, oruç tutmuş olduğu günleri kaza etmelidir.

 

Soru: Bir kadın birkaç günü hayız sanıp ibadet etmez ve sonra hayız olmadığını anlarsa ne yapmalıdır?

Cevap: Bir kaç günü hayız sanıp ibadet etmez ve sonradan hayız olmadığını anlarsa, o günlerde yerine getirmediği namaz ve oruçları kaza etmelidir.

 

– Soru: Kadın namaz arasında hayız olup olmadığında şüphe ederse, namazı sahih midir?

Cevap: Kadın namaz arasında hayız olup olmadığında şüphe ederse, namazı sahihtir. Ama namazdan sonra, namaz esnasında hayız olduğunu anlarsa, kılmış olduğu namaz batıldır.

 

– Soru: Kadın namaz esnasında adet görürse namazı sahih midir?

Cevap: Kadın namaz esnasında adet görürse namazı batıldır. Hatta son secdeden sonra ve namazın son harfini söylemeden önce dahi olsa vacip ihtiyat gereği batıldır.

 

 

– Soru: Kadın hayızlı iken boşamak caiz midir?

Cevap: Kadın hayızlı iken yapılan boşama geçersizdir.

 

– Soru: Erkeğin hayızlı eşini öpmesi veya oynaşması caiz midir?

Cevap: Cima hariç, hayızlı kadını öpmek veya oynaşmak gibi diğer zevk alma şekillerinin sakıncası yoktur.

 

 

– Soru: Eğer erkek karısıyla adet günlerinde cinsel ilişkide bulunursa ve kefaret vermek isterse bu kefaretin miktarı ne kadardır?

Cevap: Kefaret; adetin başlarında sikkeli bir miskal altın, yarısında yarım miskal ve sonunda dörtte bir miskaldir. Şer’i bir miskal, 18 nohuttur.

 

– Soru: Eğer erkek karısıyla adet günlerinde cinsel ilişkide bulunursa ne yapması gerekir?

Cevap: Eğer erkek karısıyla adet günlerinde cinsel ilişkide bulunursa istiğfar etmesi gerekir. İyi olmasıyla birlikte kefaret vermek farz değildir.

 

– Soru: Üç günden az bir süre kan görür ve temizlenir, sonra üç gün kan görürse hangi durumu hayız sayılır?

Cevap: Üç günden az bir süre kan görür ve temizlenir, sonra üç gün kan görürse, görülen ikinci kan hayızdır. İlk gördüğü kan, âdet günlerinde olsa bile, hayız değildir.

 

– Soru: Bir kanın hayız kanı mı, yoksa bekâret kanı mı olduğunda şüpheye düşersek ne yapmalıyız?

Cevap: Bir kanın hayız kanı mı, yoksa bekâret kanı mı olduğu bilinmezse, kadın kendisini kontrol etmelidir. Şöyle ki, fercine bir miktar pamuk sokup bekler. Biraz sonra çıkarır. Pamuğun etrafı kanlanırsa, bekâret kanıdır; pamuğun hepsi kanlanırsa, hayız kanıdır.

 

– Soru: Kadın hayız kanı mı yoksa İstihaze kanı mı olduğundan şüpheye düşerse vazifesi nedir?

Cevap: Kanın hayız kanı mı, yoksa istihaze kanı mı olduğundan şüpheye düşülürse, eğer hayızın şartlarını taşıyorsa, hayız olduğuna karar verilmelidir.

 

– Soru: Üç günden fazla ve on günden az bir sürede görülen kanın çıban kanı mı veya yara kanı mı yoksa hayız kanı mı olduğu bilinmezse hüküm nedir?

Cevap: Hayız kanı sayılmaz.

 

– Soru: Ben ilk iki gün hayız kanı gördüm sonra kesildi ne yapmam gerekir?

Cevap: Hayız kanı, ilk üç günde kesintisiz olarak görülmelidir. İki gün kan görür, arada bir gün temiz olur ve sonraki gün yine kan görürseniz, hayız sayılmazsınız.

 

– Soru: Üç günden biraz eksik olarak görülen kan, hayız kanı mıdır?

Cevap: Hayır hayız kanı sayılmaz.

 

– Soru: Hayız süresi ne kadardır?

Cevap: Hayızın süresi üç günden [72 saatten] az ve on günden [240 saatten] fazla olmaz.

 

– Soru: Dokuz yaşını tamamlayıp tamamlamadığını bilmeyen bir kız çocuğu, hayız kanının özelliklerini taşıyan bir kan görürse ne yapması gerekir?

Cevap: Onun hayız kanı olduğuna kanaat getirirse, hayız kanı sayılır ve bu husustan dokuz yaşını tamamladığı da ortaya çıkmış olur.

 

– Soru: Dokuz yaşını tamamlayıp tamamlamadığını bilmeyen bir kız çocuğu, hayız kanının özelliklerini taşımayan bir kan görürse ne yapması gerekir?

Cevap: Gördüğü kan hayız kanı sayılmaz. Hayız kanın özelliklerini taşısa da onun hayız olduğuna hükmetmek zordur.

 

– Soru: Hamile bir kadın âdetinin ilkinden yirmi gün geçtikten sonra hayız özellikleri taşıyan bir görürse ne yapması gerekir?

Cevap: İhtiyaten hayızlıya haram olan şeyleri terk etmeli ve İstihaze gören kadının yapması gereken şeyleri de yapmalıdır.

 

– Soru: Hamile ve çocuğuna süt veren kadın, hayız kanı görebilir mi?

Cevap: Hamile ve çocuğuna süt veren kadın, hayız kanı görebilir. Hamile kadınla hamile olmayan kadın arasında fark yoktur.

 

– Soru: Dokuz yaşını doldurmadan önce bir kız çocuğu kan görürse hayız mı sayılır?

Cevap: Dokuz yaşını doldurmadan önce kız çocuğunun gördüğü kan, hayız kanı değildir.

 

– Soru: Kadınların altmış yaşından sonra gördükleri kan hayız kanı mıdır?

Cevap: Kadınların altmış yaşından sonra gördükleri kan, hayız hükmünü taşımaz.

 

– Soru: Hayız kanının özellikleri nelerdir?

Cevap: Hayız kanı genellikle, katı ve sıcak, rengi ise kırmızı veya siyaha çalan kırmızı, ayrıca basınçlı ve biraz yakıcı olur.

 

 

– Soru: Hayız ne demektir?

Cevap: Hayız, genellikle her ay birkaç gün kadınların rahminden gelen kana denir. Hayız kanı gördüğünde kadına “hayızlı kadın” denir.

 

İstihaze

 

– Soru: Normal İstihaze de kadın namaz kılmalıdır?

Cevap: Normal istihazede, ihtiyaten farz olarak kadın, günlük namazları için bir gusül etmeli ve ayrıca az İstihaze deki amelleri yerine getirmelidir.

 

 

– Soru: Az İstihaze de kadın nasıl namaz kılmalıdır?

Cevap: Az İstihaze de kadın, her namaz için bir abdest almalıdır. Pamuğu yıkaması veya değiştirmesi ihtiyaten müstehaptır. Ama fercin dış kısmına da kan değmiş ise, yıkaması gerekir.

 

– Soru: Çok İstihaze nedir?

Cevap: Çok İstihaze de ise, kan, pamuktan geçip beze de işler.

 

– Soru: Normal İstihaze olduğuna nasıl karar verilir?

Cevap: Normal (Orta) İstihaze de kan bir köşesinden bile olsa pamuğa işler, ama pamuktan, kadınların genellikle kanı önlemek için koydukları mendile akmaz.

 

– Soru: Az İstihaze nasıl olur?

Cevap: Az istihaze, kadının kendisiyle bulundurduğu pamuğa değen fakat pamuğa işlemeyen kandır.

 

 

– Soru: İstihaze kanı kaç kısımdır?

Cevap: İstihaze kanı üç kısımdır: Az, normal ve çok.

 

– Soru: İstihaze kanının özellikleri nelerdir?

Cevap: İstihaze kanı genellikle sarı renkli ve soğuk olur. Sızarak ve yakmadan çıkar ve katı da olmaz. Ama bazen siyah veya kırmızı, sıcak ve katı da olabilir ve yine basınçlı ve yakarak da gelebilir.

 

– Soru: İstihaze ne demektir?

Cevap: Kadından gelen kanlardan biri “istihaze” kanıdır ve bu kanı gördüğünde kadına “müstehaze” denir.

KADINLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Soru : Annem, Peygamber efendimizin neslindendir. Acaba, ben de seyyide sayılır mıyım ki, altmış yaşına kadar aybaşı gördüğüm kanı hayız kabul edip kan gördüğüm zamanlar namaz ve oruçlarımı terkedeyim?

C: Babası Haşimî olmayan bir kadının annesi seyyide olsa bile, elli yaşından sonra kan görürse istihaze hükmündedir.

Soru : Günü belli olan adak orucuna niyet ettiğinde hayız olan kadının hükmü nedir?

C: Günün az bir kısmında bile olsa hayız olunca orucu batıl olur ve temizlendikten sonra onu kaza etmesi farzdır.

Soru : Kadının, temizlendiğine kanaat getirdikten sonra gördüğü lekelerin hükmü nedir? Elbette bu lekeler kan veya suyla karışmış kan özelliğini taşımıyor.

C: Kan değilse hayız hükmünü taşımamaktadır. Konunun teşhisi kadının görevidir.

Soru : Oruç tutmak için ilaç kullanarak adet olmayı önlemenin hükmü nedir?

C: Bunun bir sakıncası yoktur.

Soru : Hamile olan bir kadın, hamilelik döneminde zayıf bir kanama geçirir ama, çocuğu düşmezse gusletmesi farz olur mu?

C: Kadının, hamilelik döneminde gördüğü kan, eğer hayız sıfatı ve şartlarını taşırsa hayızdır, aksi takdirde istihazedir; eğer, çok veya orta istihaze olursa gusletmesi farz olur.

Soru : Adet süresi belli -örneğin yedi gün- olan bir kadın hamileliği önlemek için spiral kullandığı için her defasında oniki gün kan görmeğe başlamıştır; acaba, yedi günden fazlası hayız kanı mıdır, istihaze midir?

C: Eğer kan on gün içerisinde kesilmezse, adet günleri hayız, geri kalanı ise istihazedir.

Soru : Hayız ve nifaslı kadınların, imamların evlatlarının mezarlarının bulunduğu türbelere girmeleri câiz midir?

C: Saygısızlık sayılmazsa câizdir.

Soru : Kürtaj yaptıran bir kadın nifaslı mı sayılır?

C: Pıhtılaşmış bir kan bile olsa, kadının çocuk düşürdükten sonra gördüğü kan nifas hükmündedir.

Soru : Kadının yaise olduktan sonra gördüğü kanın hükmü ve bu kadının vazifesi nedir?

C: İstihaze hükmünde olması uzak bir ihtimal değildir.

Soru : İstenmiyen hamileliklerden korunma yollarından biri de hamileliği önleyici ilaçlar kullanmaktır. Fakat, bu ilaçları kullanan kadınlar adet günlerinde ve ondan sonra kan lekeleri görüyorlar, bu kan lekelerinin hükmü nedir?

C: Bu lekeler hayızın şeriatca belirlenen şartlarını taşımıyorsa hayız hükmünde olmayıp istihaze hükmündedir