Hac Amellerinin Manevi Gerçekleri

0
Allame Meclisi (r.a), Bihar’ul-Envar adlı kitabında İmam Cafer Sadık (a.s)’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir:    
   “Hacca gitmek istediğinde, hareket etmeden önce kalbini kendine meşgul eden her şeyden arındır. Tüm işlerini yaratıcıya bırak. Her hareket ve duruşunda Allah’a tevekkül et. Allah’ın kader ve hükmüne boyun eğ. Dünya ve dünya hayatının asayiş ve rahatlığıyla veda et. Boynunda bulunan hakları öde. Yolculuğun için hazırladığın azığına, bineğine, arkadaşlarına, gücüne, gençliğine ve malına güvenme. Zira bunlar bile sana düşman ve vebal olabilir. Herkim Allah’ın rızasını iddia eder ve buna rağmen başka bir şeye güvenirse, Allah o şeyi ona düşman ve vebal kılar… Tekrar geri dönmeyecek kimse gibi bu yolculuğa hazırlan. Yol arkadaşına iyi davran. Allah’ın farzlarının ve Resulünün (s.a.a) sünnetlerinin vakitlerine ve sana farz olan edep, sabır, şükür, şefkat, cömertlik ve azığından fedakârlık etmeye tüm vakitlerde riayet et. Sonra günahlarını halis tövbe suyuyla yıka; doğruluk, sefa, huzur ve huşu elbisesini giyin. Seni Allah’ın zikrinden ve itaatinden alıkoyan her şeyi kendine haram kılarak ihrama gir.Allah’ın sağlam ipine sarılarak, halis, temiz ve saf bir şekilde aziz ve celil olan Allah’ın davetine icabet ederek lebbeyk de. Müslümanlarla Allah’ın evini tavaf ettiğin gibi meleklerle arşın etrafında kalbinle tavaf et.Hervele ederken nefsinin isteklerinden kaçın, tüm güç ve kudretinden el çek. Mina’ya doğru çıkarken kendi gaflet ve sürçmelerinden çıkmayı, helal olmayan ve hak etmediğin hiçbir şeyi arzulamamayı kararlaştır.

       Arafat çölünde kendi hatalarını itiraf et ve Allah’ın vahdaniyetine dair ahdini yenile. Müzdelife’de ise takva edin ve Allah’a yaklaş. Meş’ar dağından yukarı çıkmakla ruhunu da yüce âlemlere yücelt. Kurban keserken heva-heves ve ihtirasını boğazla. Şeytanı (cemereleri) taşlarken şehvetlerini, düşüklüğünü, alçaklığını ve kınanmış işlerini taşla.Başını tıraş ederken zahiri ve batıni ayıplarının kökünü kazı. Hareme girerken, Allah’ın emanına, sığınağına, örtüsüne ve himayesine gir. Beyt’in sahibinin azametine yakin ederek ve O’nun kudret, azamet ve saltanatını tanıyarak Beytullah’ı ziyaret et. Hacer’ül-Esved’e Allah’ın kısmetine razı olarak ve izzetine boyun eğerek el sür. Veda tavafını yaparken Allah’tan başka her şeye veda et. Sefa dağında durarak ruhunu ve içini Allah ile görüşeceğin gün için cilalandır. Merve’de ise mürüvvet sahibi ol, ilahi takvaya bürün. Sonra da bu haccında şart koştuğun, Rabbin ile sözleştiğin ve kıyamete kadar kendine farz kıldığın şeyler hususunda mukavemet göster.” (Bihar’ul-Envar, c. 99, s, 124; Misbah’uş-Şeria’, s. 142; Mizan’ul-Hikme, c. 2, s. 273)