Evlilik Hükümleri Nelerdir?

0
Soru: Erkeğin kadına karşı tutumu nasıl olmalıdır? Kadın elinden geldiğince her hizmetini yerine getiriyorsa ve karşılığında gereken şefkati göremiyorsa bunun karşılığında yine eşine hizmet ediyorsa Allah katında bunun bir mükafatı var mı? Ve neden kadın kocasından bir şey sakladığı zaman günah oluyor da erkek aynı şeyi yaptığı zaman neden günah olmuyor?
Cevap: Uygun ve yakışık alır olmalı. Çekmiş olduğu zahmetlerin karşılığını, mükâfatını Allah muhakkak verecektir. Hanımında sırrı saklaması caizdir.
Soru: Kadın hayız olmadığını zannediyordu, fakat ilişkiden sonra kadından kan gelirse, ne yapması gerekir?
Cevap: Temizlendikten sonra her ikisi için bir gusül almalıdır.
Soru: Haşimi olan birisinin Haşimi olmayan ile (yani; Seyit ile seyit olmayanın) evlenmesi haram mıdır? Bazıları Seyit olmayan birisinin seyit olan ile evlenmesinin doğru olmadığını söylemektedirler. Böyle bir iddia şer’i ölçülere uymak tamıdır?
Cevap: Sakıncası yoktur.
Soru: Bir erkek bir bayanla evleniyor, bayanın önceki eşinden bir kızı vardır. Bir süre sonra bu erkek (Allah’a sığınıyorum) eşinin eski kocasından olan kızı ile zina ediyor. Buna göre hanımının annesi olan kız ile zina ettiğinden dolayı hanımı erkeğe haram oluyor mu?
Cevap: Hayır haram olmaz.
Soru: Seyit bir bayanla evlendikten sonra, başka bir kadın ile de evlenmenin sakıncası varmıdır?
Cevap: Hayır sakıncası yoktur.
Soru: Bizimle doğru bir şekilde konuşan bir erkeğin sözlerine inanıp onunla evleneyim mi?
Cevap: Çok dikkatli olun.
Soru: Hanımımın kız kardeşi ile evlenmek için hanımımdan izin almam gerekiyor mu? Kısaca bir erkek hanımının kız kardeşi ile evlenebilir mi?
Cevap: İki kız kardeş ile birlikte evlenmek caiz değildir. Fakat birinci eşin ölmesi, boşanması ve ric’i iddesinin bitmesinden sonra kız kardeşi ile evlenilebilinir.
Soru: Eşim evlendiğimizde öğretmen olduğumu biliyordu ve kabul etmişti. Fakat şimdi öğretmenlik yapmana razı değilim diyor. Benim ne yapmam gerek?
Cevap: Söylediğinize göre size engel olamaz.
Soru: Evlilik için kızın babasının rizayeti gereklimidir?
Cevap: Baba veya büyük babanın izni gereklidir. Hatta kız yaşamını müstakil bir şekilde temin edebiliyorsa da ihtiyat-ı vacip gereği izin gereklidir.
Soru: Evlilik için en ideal yaş hangisidir?
Cevap: Yaşantıyı en iyi idare edebilecek yaştır.
Soru: Ehl-i Kitap ile daimi evliliğin şartları nelerdir?
Cevap: Ehl-i Kitap ile daimi evlilik ihtiyat-ı vacip gereği caiz değildir.
Soru: Niçin bir Müslüman kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez?
Cevap: Muteber rivayetlere göre Müslüman bir bayanın Müslüman olmayan bir erkek ile evlenmesi sahih değildir.
Soru: Niçin bir erkek iki kız kardeş ile birlikte evlenemez?
Cevap: Allah-u Teala Kur’an-ı Kerim’de iki kız kardeş ile birlikte evlenmenin haram olduğuna ilişkin şöyle buyuruyor: “Haram edilmiştir size analarınız… Haram edilmiştir belinizden gelen oğullarınızın zevceleri ve iki kız kardeşi birlikte almak…” (Nisâ. 23)
Soru: Çalışan ve maddi açıdan müstakil olup, akıllı ve baliğ (24 yaşında) fakat babasının evinde yaşamaktadır. Acaba evlenmek için babasının izni gereklimidir?
Cevap: Evet, ihtiyat-ı vacip gereği baba izni gereklidir.
Soru: Müslüman bir erkek mesihi bir bayanı kendisine eş olarak seçer ve bayan da İslam’ı kabul ederse, fakat yabancı olduğundan dolayı şehadeteyni söyleyemezse, bu durumda bu mesihi bayan ile evlenmek caiz midir?
Cevap: Şehadeteynin tercümesini kendi diline göre söylemesi yeterlidir. Fakat şehadeteyni söylemediği müddetçe onunla daimi evlilik sakıncalıdır.
Soru: Genelde bütün ailelerde akit zamanında (nişanlılık zamanı) kızın hamile kalmaması için cinsel ilişkiye izin verilmemektedir. Bu dönemde (nişanlılık) nişanlılar şer’i ve örfün kanun kurallarını da düşünerek nasıl bir ilişki içinde olmalıdırlar?
Cevap: Kız ve erkek akit okunduktan sonra karı koca sayılırlar. Cinsel ilişki konusunda diğer evli çiftlerden hiç bir farkları yoktur. Fakat bizim bulunduğumuz bölgede bilinen zımnî şart vardır; kızın kocanın ilişki konusunda her istediğini kabul etmesi gerekli değildir.
Soru: Daimi evlilik için mahremiyet akdi okumak gereklimidir?
Cevap: Başlangıçta geçici akit okunabilir. Eğer müddet bitmez veya koca müddeti bağışlamazsa ikinci akit sahih olmaz.
Soru: Seyit olmayan bir erkeğin seyit bir bayan ile evlenmesinin sakıncası var mıdır?
Cevap: Sakıncası yoktur.
Soru: Fahişe bir bayan ile evlenmenin hükmü nedir?
Cevap: İhtiyat-ı vacip gereği tövbe etmeden önce evlenilmemelidir.
Soru: Acaba iki kişi şahitler olmadan kendileri evlilik akdi okuyabilirler mi?
Cevap: Nikâh akdi için şahit gerekmez.
Soru: Aıds hastalığı nikâh akdinin fesholmasına sebep olur mu?
Cevap: Fesholmasına sebep olmaz. Eğer erkek bu hastalığa duçar olur ve hastalığından dolayı eşiyle birlikte (cinsel ilişki) olamazsa, hanımı da boşanmak isterse ihtiyat-ı vacip boşamalıdır. Eğer hanımını tamamen boşlarsa, durumunu askıda bırakır belirlemezse hâkim-i şer’e müracaat edebilir. Hakimî Şer’ kadının durumunu belirler.
Soru: Kız kardeş kendi küçük kardeşine süt verirse, kızın oğlu, kardeşinin kızıyla evlenebilir mi?
Cevap: Evlenemezler.
Soru: Zina sebebiyle bekâreti bozulan bir kızın baba izni olmadan evlenebilir mi?
Cevap: Hayır evlenemez.
Soru: Erkek hiçbir delil olmadan eşinin çalışmasına engel olabilir mi?
Cevap: Eğer kadın evlenmeden önce şer’i anlaşma ile istihdam olmuş veya evlenirken çalışma konusunda bağımsız, özgür olmayı şart etmişse koca çalışmasına engel olamaz aksi takdirde çalışmasına engel olabilir.
Soru: Ortak yaşamda önemli olan şeyler nelerdir?
Cevap: Eşlerin birbirlerine karşı şer’i haklarına riayet etmeleri, birbirlerinin hatalarını affetmeleri, aile ocağının, yuvasının muhabbet içinde olmasını sağlamaya çalışmalarıdır.
Soru: Lütfen! Çalışmak için kocanın izninin olmasının şart olup olmadığını açıklayınız.
Cevap: Evlenmeden önce çalışmak için anlaşma imzalamış veya kocasıyla çalışması konusunu şart etmişse, koca engel olamaz, aksi takdirde çalışmak için evden çıkması gerekir bu durumda ise kocasının izni gerekmektedir. Fakat evde çalışır ve kocasının haklarını da yerine getirirse koca engel olamaz.
Soru: Kadın ilim öğrenmek için kocasının izni olmadan evden çıkabilir mi?
Cevap: İlim öğrenmek için kocanın izni gerekli değildir. Fakat evden çıkmak için kocanın rizayeti (razı olması) gerekmektedir. Ayrıca evde de ilim öğrenilebilinir.
Soru: Kadın kocanın izni olmadan anne babasının ziyaretine gidebilir mi?
Cevap: Caiz değil, sadece sıla-i rahim haddinde vaciptir.
Soru: Kocanın emrine uymanın haddi hududu nedir?
Cevap: Kocanın istimtaât konusunda ve evden dışarı çıkma konusunda dediklerine uyması vaciptir.

Bunları da beğenebilirsin Diğer Yazılar