Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?

0
Soru:

Ben azeri bir ailede doğmam rağmen ailemin dinle alakasızlığından dolayı ,din bilgilerimi sünni kesimden öğrenip bir dönem sunni içtihada göre amel ettim.Daha sonra kendi şia mezhebini tanıdımve ona göre amel etmeye başladım.Bir dönem sunni ictihada göre yaptığım amllerin durumu nedir.Kazası gerekir mi?

 Cevap:

sizin sorunuza taklid mercilerinin cevapları:
Ayetullah Uzma Hamenei:

Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
Ayetullah Uzma Sİstan:

Ehl-i Sünnet’le ihtilaflı olan konularda amellerini Şia fıkhına uyumu olarak yerine getirmiş değilse amellerini yeniden yerine getirmelidir.
Ayetullah Uzma Mekarim Şirazı:

Önceden yapmış olduğu amelleri kaza etmesi gerekmez.