Kategori: Kuran-ı Kerim

5ff35b24537bf00f7581378ce2891258

İnsanın Amellerinin Kabul ve ya Ret Olmasına Neden Olan Unsurlar

Kur’an ayetlerinde her amelin kabul olması, niyet ve salih amel olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Bu, şu manadadır ki Allah katında makbul olan amelin hem...

01234

Kur’an ve Nehcul Belağa’ya Göre Peygamber Efendimizin Özellikleri

Tarihe adlarını altın harflerle yazdıran kişileri ötekilerden ayırt eden özellikleri bulunmaktadır. Peygamberler ve bütün peygamberlerin en üstünü olan...

Kuran-ı Kerim

Nehc’ul Belağa ve Kur’an

Nehc’ul Belağa’nın Kur’an’la olan İlişkisi;  Müminlerin emiri Ali (a.s), bazı yerlerde sözlerine de­lil olarak Kur’an ayetlerini...

ramazan-ayi

Ayet ve Hadislerle Ramazan Ayı

Allah Resulünün Ramazan Ayı Yaklaştığında Okuduğu Hutbeler / Ramazan Ayında Şeytanların Zincire Vuruluşu / Ramazan Ayında Allah’ın Bağışlaması...

gunah

Ayet ve Hadisler Işığında:Günah

Günahtan Sakınmak / Akıllı İnsan Günah İşlemez / Günahtan Sakınmak İyilikten Daha Evladır/ Kötülüklerin Galebesinden Sakındırmak / Allah’a İsyan İle...

sadaka

Ayet ve Hadisler Işığında Sadaka (1)

Sadakanın Fazileti/Allah, Sadakaları Almaktadır/Sadakanın Sevabı/ Sadaka ve Belayı Defetme/ Sadaka ve Kötü Ölümü Defedişi/Hastaların Sadakayla Tedavisi/...

sadaka

Ayet ve Hadisler Işığında Sadaka (2)

Gizli Sadakanın Fazilet ve Etkileri/ Ehl-i Beyt (a.s) ve Gizli Sadaka/ Açık Sadakanın Fazileti ve Etkileri/ Gece ve Gündüz Verilen Sadakanın Fazileti ve Etkileri/...

Ayet ve Hadisler Işığında Namaz (1)

Namaz Resulullah’ın (s.a.a) Gözünün Nurudur/ Namaz Takva Sahiplerinin (Allah’a) Yakınlaşma Sebebidir/ Namaz Takdir Edilen En Hayırlı Tekliftir/ Allah’ı...

Ayet ve Hadisler Işığında Hacc

Haccın Felsefesi / Hacc’ın Fakirliği Ortadan Kaldırması / Haccın Günahları Temizlemesi / Haccın Kamil Olmasına Sebep Olan Şey / Haccı Terketmenin Akıbeti...

Kur’an ve Hadisler ışığında Uyku

“Uykunuzu dinlenme vakti kıldık.”[1] [2]İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Uyku dert ve sıkıntılardan rahatlama sebebidir ve ölümle aynı...

Bakara Suresinin Tefsiri (37

37- “Adem, Rabbi’nden kelimeler aldı; (onlarla tevbe etti) Rabbi de bunun üzerine tövbesini kabul etti.   فَتَşüphesiz o tövbeleri daima kabul...

Ehlibeyt’e Göre Büyük Günahlar

Mümin birinin günahlarının tümü büyükte olsa bağışlanabilir. Ancak kul hakkına ait günahlar için helallik alınmalıdır. Büyük günahları işleyenler...

Allah İle Kul İlişkisi

Enes, Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve alih) Peygamber Cebrail’den o da Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmiştir: “Her kim benim dostuma hakaret ederse,...

Fatiha Suresi

Fatiha süresinin yedi[1] ayeti vardır. Cabir Bin Abdullah Ensari’den nakledilen bir rivayette Peygamber şöyle buyuruyor: “Hamd suresi Kur’an surelerinin en...

Kuran’da Oruç

Mübarek ramazan ayında tutulan oruç hükümleri Bakara suresinde bazı ayetlerde işaret edilirken, diğer bazı surelerin ayetlerinde de orucun çeşitleri...

Kur’an ve Ehlibeyt

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Biz takva kelimesi, hidayet yolu, en yüce örnek, en azametli hüccet ve en sağlam kulpuz.”; “Ehl-i Beyt’imin sizin...

Kerbelâ-i Kâzım’ın Öyküsü

Muhammed Kâzım, İran’ın Batısında yer alan Erak ilinin Ferahan ilçesinin “Saruk” köyü ahalisinden bir çiftçi idi. Bölge halkının...

İşittik ve İtaat Ettik

Ve dediler ki: “İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır.”(Bakara/285) “İşittik ve itaat ettik.”...