Kategori: İslam ve Kadın

14666278_413201239067747_9111117252266043528_n

Hz. Zeyneb’in Şam’daki Konuşması

Hz. Zeyneb’in Şam’da ya da Yezid’in huzurunda yaptığı konuşma (Arapça: خطبة السيدة زينب عليها السلام في مجلس يزيد) Hz....

321547

İnsanların da Bilgisayar Gibi ‘Yeniden Başlat’ Tuşu Varmış!

Babasından miras olarak çok değerli bir bilgi alan Zu San Li hakkında bir Japon efsanesi vardır: “uzun ömür noktası” veya “yüz hastalığın noktası”....

kurtaj caiz mi

Düşük yapmak (Kürtaj)

Soru: İktisadî sorunlar yüzünden ana rahmindeki çocuğu düşürmek caiz midir? Cevap:Sırf iktisadî sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle çocuk düşürmek caiz...

kadin-namaz

Kadın namaz kılarken niçin bedenini örtmelidir?

Soru: Kadınlar namaz kılarken niçin bedenlerini örtüyorlar? Hâlbuki Allah-u Teâlâ gizli ya da aşikâr her varlığı bilir! Cevap: Allah’ın gizli veya...

islam-ahlaki-kadini-yuceltir

İslam Ahlakı Kadını Yüceltir

Allah’a gönülden bağlı olan müslüman kadınlar, tüm yaşamlarını Allah’ın bildirdiği hükümlere göre düzenler ve Kuran ahlakını yaşamak...

kadin-erkek-islam

Erkek, kadın sayesinde mirac’a yükselir

İslam hem kadına hem de erkeğe eşit bir gözle bakmaktadır. Hem erkeği hem de kadını insan olarak kabul etmektedir. İnsanın insanlığı ile ilgili...

kadinin-cihadi

Kadının Cihadı

Hz. Emir-ül Mû’minin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kadının cihadı, kocasına karşı olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek (ve onu...

Kadının Kültürel Sahadaki Şahsiyeti

İslam kültürü ve tefekkürünün yayılması ve İslamî hükümler ile şer’i mefhumların beyanı hususunda dikkate değer çalışmalar göstermiş bir çok...

Sude, Kahraman Bir Kadın

Tarihte eşi-benzeri az görülmüş taş yürekli, gaddar ve acımasız bir adam olan Muaviye’nin ordu komutanı Busr b. Ertat, İmam Ali’ye (a.s) olan katı...

fatima-zehra-2

Fatıma (s.a) Yaşamımızın Neresindedir

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla“ Şüphesiz, biz sana Kevseri verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve tekbir alırken, namazda ellerini boğazına kadar...

Kur’ân Açısından Kadının Mahremleri

Hidayet kitabı, saadet kaynağı, şahsiyet terbiye eden, insanlar için dünya ve ahiret haberini getiren Allah’ın kitabı Kur’ân bir ayette kadının...

İslam’da Mükemmel İnsanı Tanımanın Yolları

İslam nazarında mükemmel insanı tanımanın iki yolu vardır:   1- Birinci derecede Kur’an-ı Kerim’de, ikinci derecede sünnette kamil insanın nasıl...

Aile Haklarının Bir Panoraması

Kadın ve erkeğin birbirine karşı, sahip oldukları hakları Kur’ân-ı Kerim’de ve rivayetlerde detaylı olarak zikredilmiştir ve bu konuda hiçbir şey...

Dört Önemli Görev

Allame Meclisi değerli kitabı Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 86’da, “Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz” ayet-i şerifenin tefsiri hakkında ev reisinin...

Mükemmel eş olmak

Aşağıdaki yazı,  yeni evlenmiş bir çiftin arasında geçen bir söyleşiyi konu edinmektedir. Zevkle okuyacağınızı umuyoruz. İşte Hz. Ali’yi (a.s)...

İyi Ve Kötü Kadınlar

Ahlaklı ve dindar olmayıp ama zahirde çok güzel olan kadın veya kızlar, genelde kendilerini beğenen, mağrur, eşinin sözünü kulak ardı eden, kocasına...

Şu Kadınlarla Evlenmeyiniz!

İslâm; fasıklar, beyinsizler, kötü ahlâklı ve şarap içen kimselere kız vermekten sakındırmış ve kadının değerini onu bu kimselerle evlilikten men ederek...

Vahiy Mantığında Kadın

ok değerli Mecme’ul Beyan tefsirinde[1] şöyle yer almıştır: Esma bint-i Ümeys, değerli eşi Cafer b. Ebi Talib’le ilâhi ve salt dini korumak için...