Tarama Kategorisi

İnanç Esasları

İsmaililer  Allahu Teâlâ’nın iki âlemi yarattığına inanmaktadırlar. Akaidleri Muhakkik Tusi, İsmaililerin itikatlarını Kavaidu’l Akaid adlı eserinde şöyle açıklamaktadır: Emr ve Halk Âlemlerinin Yaratılışı İsmaililer “Kun-olmak” kelimesi ile tabir edilen bir haki­kat vasıtasıyla Allahu…
Daha fazla oku...
Allah Teala, Hz. Adem’e şöyle vahyetti: “Ben yeryüzünde, dinimi tanıtacak bir alimin eksik olmasını istemiyorum; bu alimi senin zürriyetinden türetmek istiyorum. Öyleyse ism-i â’zamı, peygamberlik mirasını, isimlerden sana öğrettiğimi ve halkın ihtiyaç duyduğu şeyleri Habil’e devret.Adem…
Daha fazla oku...
Onlar, Allah'a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men'ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdendir. - Yapacakları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir. Şüphesiz Allâh, (günâhlardan) korunanları bilmektedir.” (Al-i İmran, 114-115) "Hayırlar"dan maksat, ibadet,…
Daha fazla oku...
Oruç, takva ve sakınma ruhunun oluşmasında ve onu güçlendirmede önemli rol oynayan bir unsurdur. Kurân-ı Kerim orucun bu büyük yararına "Umulur ki sakınırsınız." ifadesiyle işaret etmiş ve bu ibadetin takva elde etmede önemli bir etken olduğunu açıklamıştır. Takva ve Allah'tan korkarak…
Daha fazla oku...
Sabahın başlangıcı (tan yerinin ağarması) ile güneşin doğuşu arasında, akşam ve yatsı arasında ve ikindiden sonra uyumak mekruhtur. Öğleden önce, hava sıcak olduğu vakit ve öğle namazından sonra ikindiye kadar uyumak öğle istirahatidir ve sünnettir. İmam Ali b. Hüseyin (a.s) Ebu Hemze-i Somali’ye…
Daha fazla oku...
O halde oruç tutanlar ne az ve aç kalanlar ne kadar da çoktur? İmam Cafer es-Sadık (a.s.) şöyle buyurdu: “Oruç sadece yemeden içmeden sakınmak değildir. Bilakis orucun tam ve mükemmel olması için (gözetilmesi gereken) bir takım şartları vardır ki o da batınî sükuttan ibarettir. İmran kızı…
Daha fazla oku...