Tarama Kategorisi

Caferilik

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini hareket ve eğitim başlattı. Medine şehri kısa sürede,…
Daha fazla oku...
Gerçekten Ehl-i Sünnet kardeşler kraldan çok kralcıdır; halife kendine söveni küfür ile suçlayıp öldürmeye kalkışmıyor. Ama bilindiği gibi, Şii Müslümanları sahabeye sövme bahanesiyle kendi hayallerin de küfür ile suçlayıp kanlarını helal sayıyorlar Eğer sahabeye sövmek küfür ise, neden sahabenin…
Daha fazla oku...

İnciler Dizisi

İmam Cafer es-Sâdık (as) buyurdular: 1- Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri,…
Şia'nın başlangıç noktasını Peygamber (s.a.a) efendimizin hayatta bulunduğu dönem olarak bilmek gerekir. Şia, ilk olarak Ehl-i Beyt İmamlarının birincisi olan "Hz. Ali Şia'sı" adıyla tanındı. Yirmi üç yıl süren davetin zahir olup, ilerleme döneminde Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) dostları içinden…
Daha fazla oku...
"İlacımız, İttihat ve İslami Dayanışmadır"  Üçüncü önemli ve dikkate değer gerçek te şudur ki; Dünya müstekbir güçleri ittifakı bu çatışma sahnesinde para silahı, askeri silah, ekonomik silah gibi maddi ve zahiri güç ve muhasebelerde daha güçlü gözüktüğü halde İslam ümmeti ve Müslüman…
Daha fazla oku...

Şia ve Sahabe

İslam’ın on dördüncü asrı tamam olmaktadır. İslam’ın ilk zamanından günümüze kadar olan bu uzun müddet sahih ve…
Sahabenin içerisinde mümin olanlar vardır ki Allah’u Teala, Kuran’ı Kerimde onları övmüş ve şöyle buyurmuştur; ‘Andolsun ki; o ağacın altında sana biat ederlerken Allah, o müminlerden razı olmuştur.’ Allame Lütfullah Safi bu ayet hakkında şöyle diyor; Allah’u Teala övgüsü o ağacın altında…
Daha fazla oku...

Şia ve Sahabe (3)

Başka bir rivayette şöyle naklolunmuştur; Peygamberle birlikte namaz kılmak ile meşgul iken, yiyecek ve gıda…

Şia ve Sahabe (4)

Hazrec kabilesinin yöneticisi olan ve ondan önce iyi bir şahıs olan Sa’d b. Ubade sinirli bir şekilde kalkarak…
Yukarıdaki ayetlerden anlışılan şudur ki, Peygamberle beraber ve birlikte olmak kişinin makamının yüceliğine ve salim imanına delalet etmez. Fakat Peygamberin sahabeleri hakkında naklolunan rivayetlerin yanı sıra, Peygamberin zevceleri tarafından da mezkur, rivayetlerden daha şiddetli…
Daha fazla oku...

Şia ve Sahabe (6)

Acaba bir insanın Peygamberle olan az bir beraberliği o insanın adil olmasına sebep olabilir mi? Ve böyle bir şey…